Keskkond

Meie kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteem on üles ehitatud vastavalt ISO 14001 ja ISO 9001 nõuetega, mis aitab kaasa juhtimissüsteemi toimimisele. 

Sertifikaadid

Keskkonnamärgiste abil pakume kliendile võimaluse erineda oma konkurentidest ja näidata lõpptarbijale hoolivust looduse suhtes.

rohelise trükise kaubamärk

2003. aastal töötasime koostöös Eestimaa Looduse Fondiga välja keskkonnasõbraliku trükiteenuse. Aasta hiljem registreerisime Rohelise trükiseTM kaubamärgi, mida on lubatud kasutada vaid Ecoprindis valminud trükistel. Kaubamärgi graafilise kasutamise juhiseid ja logofaile küsi meie projektijuhtidelt.

fsc sertifikaat

Ecoprint AS omab tarneahela sertifikaati FSC®️ SCS-COC-007924. Selline märgis paberil garanteerib, et toode pärineb kas vastutustundlikult majandatud metsast või on toodetud kasutades tarbija-järgseid jäätmeid ehk on ringlussevõetud materjalidest.

Tootemärgised sisaldavad olulist informatsiooni nii tootja kui ka toote enda kohta. Näiteks saab märgisel oleva litsentsikoodi järgi tootja tuvastada ja kontrollida, kas sertifikaat kehtib või mitte. Samuti võib märgiselt leida info selle kohta, kas toode on täielikult või osaliselt FSC®️ sertifitseeritud materjalist, kas sertifitseeritud materjalist on toode ise või selle pakend jne.

Põhjamaade keskkonnamärgistus “The Nordic Ecolabel” on kõige laiemalt levinud keskkonnamärgis, mis on välja töötatud tarbijate abistamiseks keskkonnasõbralike valikute tegemisel. Kogu Ecoprindi toodang on luigemärgi nõuetega vastavuses. Alates 2010 aasta aprillist on kõigil meie klientidel võimalus luigemärgist oma Ecoprindis valmistatud trükistel kasutada.

roheline energia 100% taastuvenergia

2024. aasta algusest ostab Ecoprint vaid päritolusertifikaatidega 100% taastuvaid energiaallikaid, peamiselt päikese-, tuule- ja hüdroenergiat.

ISO 9001 on rahvusvaheline kvaliteedijuhtimise standard. Sertifikaadi olemasolu näitab ettevõtte pühendumust kvaliteedile ja klientide rahulolu parandamisele.

ISO 14001 on rahvusvahelistest keskkonnajuhtimissüsteemi standard. Sertifikaadi olemasolu kinnitab, et ettevõte on pühendunud jätkusuutliku teenuse pakkumisele ja keskkonnamõju vähendamisele.

Tunnustused

Oleme Ecoprindis otsustanud, et meie vastutus ei piirne kitsalt meie omaenda tegemistega, vaid tahame kaasa lüüa ka kogukonna elu ja keskkonna parandamisel. Seetõttu otsime järjepidevalt viise ja uuenduslikke lahendusi, kuidas vähendada oma ökoloogilist jalajälge ning harida ja kaasata ka töötajaid, kliente ning partnereid.

Aastate jooksul oleme saanud mitmeid väärikaid tunnustusi, mis kinnitavad, et oleme õigel teel ja meie rohelisi samme on märgatud.

2007
Aasta Keskkonnategija keskkonnajuhtimise kategoorias
2008
Aasta Keskkonnategija keskkonnajuhtimise süsteemi ja keskkonnasõbraliku toote kategooriates
2009
Aasta Keskkonnategija keskkonnasõbraliku tootmisprotsessi kategoorias
2008
Aasta taaskasutaja
2008
EBAE finaal, üks kolmest Euroopa paremast keskkonnajuhtimise süsteemist väikeettevõtete kategoorias
2008
Euroopa Liidu Keskkonnajuhtimise esikoht väike-ettevõtete kategoorias

Toetused

Roheauditi läbiviimine ettevõttes AS Ecoprint

Ecoprint läbis põhjaliku roheauditi, mille käigus analüüsiti ettevõtte rohevõimekust, kliimamõju ja ärimudeli ringsust. Arenguvõimaluste kaardistamise ja prioritiseerimise tulemusel valmisid teekaardid kuni 2025. aasta lõpuni.

Roheaudit on andnud Ecoprindile vajalikku ülevaadet ettevõtte kestlikkusest ja võimekusest keskkonnamõjudega tegelemisel, mh kasvuhoonegaaside jalajälje hindamise ja organisatsiooni ning protsesside analüüsimise raames.

Tulemite ja soovituste toel saab ettevõte täiustada praeguseid protsesse kestlikumalt ning viia ellu uusi arengutegevusi, panustades jätkusuutlikku tootmisesse ning ärimudeli edendamisesse.

Rahastus

Projekti rahastati Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest.

Projekti maksumus: 21 480 eurot

Toetuse summa: 10 000 eurot

Tootmisettevõtte ärimudeli muutmise toetus

AS Ecoprint ressursitõhususe investeering

AS Ecoprint sai meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” raames toetust summas 568 845 eurot, mille abil viidi perioodil 01.04.2019-31.03.2020 ellu projekt „AS Ecoprint ressursitõhususe investeering“.

Projekti eesmärgiks on suurendada ettevõtte tootmisprotsessi ressursitõhusust läbi uue tootmisliini rajamise Tartu tootmisüksusesse. Antud investeeringuprojekti tulemusena väheneb toodanguühiku valmistamiseks kuluva paberi/kartongi kogus. Kokkuvõtlikult on investeerimisprojektiga kaasnev ressursikasutuse paranemine on 14,2% ja ressursitootlikkuse kasv 8,8%.

Vaata videot: Eesti Keskkonnaministeerium. (2022). Ressursitõhususe investeering: Ecoprint

Projekt “E-GO-PRINT” Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest

Trükitööstuse klient soovib, et trükitööde tellimisprotsess oleks võimalikult kiire, kliendisõbralik, atraktiivne ja mobiilselt teostatav.

Selleks, et kõrvaldada trükitööstuse väärtusahelas kitsaskohad ning rahuldada paremini tööstusharu klientide vajadusi, otsustas AS Ecoprint välja töötada trükitööde tellimis- ja haldussüsteem „E-GO-PRINT“. E-GO-PRINT on nutikas trükitööstuse pilvepõhine lahendus, millega kaasneb rahvusvahelise koostöö suurenemine, pakkudes seeläbi kliendile oluliselt kiiremaid lahendusi.

Arendatav toode ühendab endas kõik trükitööde tellimise ja haldusega seotud aspektid. Sisuliselt on tegemist interaktiivse keskkonnaga projektide ja muude ressursside haldamiseks, juhtimiseks, planeerimiseks, monitoorimiseks ning lähetamiseks. Kuna toode on pilvepõhine, siis ei vaja selle kasutuselevõtmine ettevõtte poolt täiendavaid kulutusi riistvarale ning tarkvarale.

Eesmärgid ja oodatavad tulemused

  • Saavutada olulist ressursisäästu ühiskonnas: projekti tulemusena väheneb vajadus e-kirjade, telefonikõnede ja kohtumiste järele. Toimub kokkuhoid kliendihalduse moodulis nii töötajate kui kliendi tööajas/kuludes.
  • Alandada kommunikatsiooni- ja transpordikulusid: arendatav toode võimaldab jõulisemalt siseneda eksportturgudele, mille tulemusena suureneb keskkonnasõbralike toodete ja teenuste ekspordimaht.
  • Negatiivse keskkonnamõju vähendamine: arendatava lahendusega suunatakse klienti otsustama keskkonnasõbralike lahenduste kasuks, kus kasutatakse väiksema ökoloogilise jalajäljega materjale. Läbi transpordi optimeerimise väheneb CO2 hulk. Energiakulu alanemine läbi tööde optimeerimise ja virtualiseerimise (kliendid, disainerid ja trükikoda ei pea enam igaüks eraldi projekte talletama, vaid see tehakse pilves).

Rahastus

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Projekti kogumaksumus: 180 812,00 eurot

Toetuse summa: 63 284,20 eurot (protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooniks antav abi)