Ecoprindi uuring: jäätmete ja prügi üleküllus on Eesti klientide jaoks suurim keskkonnaprobleem

tänav täis suurt prügihunnikut

Ecoprindi uuring: jäätmete ja prügi üleküllus on Eesti klientide jaoks suurim keskkonnaprobleem

Viisime oma klientide seas aasta alguses läbi keskkonnateemalise küsitluse, mille tulemused näitavad, et ettevõtte Eesti klientide jaoks on peamine keskkonnaalane probleem suur hulk jäätmeid ja prügi. Nii arvas 56,9 % pea sajast küsimustikule vastanud kliendist. Välismaiste, peamiselt Skandinaavia riikide, klientide sõnul on kõige põletavam keskkonnaprobleem plastik ookeanis (75% vastajatest).

„Meie fookus on ettevõtte loomisest alates keskkonnasõbralike trüki- ja pakendilahenduste pakkumine oma klientidele. Selleks, et paremini tajuda nii Eesti kui välismaiste klientide suhtumist keskkonnateemadesse ja valmidust koos meiega rohelisemalt tegutseda, küsisime otse, mida nad sellest mõtlevad ja mida juba ise teevad,“ selgitas tegevjuht Margo Tärn uuringu läbiviimise eesmärki. „Saime selge sõnumi, et meiepoolne panustamine keskkonnasäästlikesse materjalidesse nii lainepapist kui kartongist pakendite tootmisel, samuti ka trükkimisel on klientide jaoks aina enam väärtuslik,“ lisas Margo Tärn.

Küsitluse järgi on Eesti klientide seas teisel kohal mure üldise raiskamise ning toiduraiskamise pärast. Seda probleemi peavad tõsiseks 43,1% vastanutest. Kolmandat kohta keskkonnaalaste probleemide seas jagavad kaupade ülepakendamine ning plastik ookeanis (mõlemat pidas oluliseks  36,9% vastajatest). Välismaiste klientide arvates on probleem number kaks kliimamuutus (62,5% vastanutest) ning probleem number kolm maailma kasvav rahvastik (50% vastanutest).

Lisaks olulisemate keskkonnalaste murekohtade väljaselgitamisele uurisime ka üldisemat huvi keskkonnateemade vastu. 63,6% vastajatest Eestis kinnitasid, et jälgivad keskkonnaalaseid uudiseid ja trende regulaarselt (välismaiste klientide seas on see osakaal 75%). Küsitlusest selgus ka rõõmustav teadmine, et 84,6% vastanud Eesti klientidest teevad teadlikult igapäevaselt keskkonnasäästlikke valikuid, näiteks sorteeritakse prügi (78,8% vastanutest), välditakse liigsete jäätmete tekitamist (75 % vastanutest) ja välditakse oma toodete ülepakendamist (57,6%).

Küsitlusele vastanud klientide seas on ettevõtteid väga erinevatest valdkondadest. Üle poole vastajatest olid tootmisettevõtted, kes tellivad Ecoprindilt müügipakendeid ning kirjastused ja teenusettevõtted, kes on peamiselt trükitööde tellijad.