Ecoprint on nüüd 100% taastuvenergial töötav trükikoda

roheline energia, taastuv energia

Ecoprint on nüüd 100% taastuvenergial töötav trükikoda

Keskkonnasäästlike pakendite ja trükiste tootja Ecorpint AS läks aasta alguses üle 100% taastuvenergia kasutamisele, mis vähendab olulisel määral ettevõtte keskkonnajalajälge. 

Tõuke selleks otsuseks andis ettevõttes läbi viidud terviklik roheaudit, mille järgi tarbitav elektrienergia oli suuruselt teine tegur tootmise keskkonnajalajälje kujunemises. 

Ecoprindi tegevjuhi Margo Tärni sõnul oli poole aasta jooksul Civitta poolt läbi viidud audit väga kasulik, sest andis objektiivse pildi ettevõtte keskkonnajalajäljest ning võimalustest seda vähendada. „360-kraadi roheauditiga hinnati Ecoprindi rohevõimekust, keskkonnamõjusid ja ärimudeli ringsust, analüüsiti kestliku arengu potentsiaali ja võimalikke äritegevuse kestlikumaid alternatiive. Lisaks taastuvenergiale üleminekule, on meil nüüd paigas plaanid ka disainiprotsessi paremaks struktureerimiseks, sisseostetavate toodete keskkonnamõju vähendamiseks ning digitaliseerimiseks,“ lisas Margo Tärn.  

Ecoprindis tarbitav elektrienergia moodustas 14% kogu ettevõtte kliimamõjust, olles väiksem vaid trükkimiseks sisse ostetud toodete mõjust. Roheauditis pakuti süsinikuemissiooni vähendamise lahendusena välja üleminekut  taastuvenergiale. See võeti kohe ka töösse ning 2024. aasta algusest ostab Ecoprint vaid päritolusertifikaatidega 100% taastuvaid energiaallikaid, peamiselt päikese-, tuule- ja hüdroenergiat.

Kokkuvõttes on roheaudit andnud Ecoprindile vajaliku ülevaate ettevõtte keskkonnasõbralikkusest ja võimekusest keskkonnamõjudega tegelemisel ning loonud aluse edasistele sammudele, mis aitavad ettevõttel jätkusuutlikult toimida. Lisaks taastuvenergiale üleminekule plaanitakse rakendada mitmeid teisi meetmeid nagu klientide harimine, keskkonnasõbralikumate materjalide kasutamine ja digitaliseerimine, et vähendada oma keskkonnamõju ja jätkusuutlikult tootmist edendada.

Ecoprindi tellitud roheaudit on oluline samm ettevõtte keskkonnasäästlike pakendi- ja trükilahenduste visiooni saavutamisel. Roheauditi viis läbi Civitta (mai-detsember 2023) ja seda rahastati Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest.