Alustame uut aastat roheliste uudistega

Tootmisettevõtte ärimudeli muutmise toetus

Alustame uut aastat roheliste uudistega

Kuigi Ecoprint on keskkonnamõjudele tähelepanu pööranud terve oma eksisteerimise aja, otsustasime teemale ka struktuursemalt läheneda.

2023. aastal läbisime põhjaliku roheauditi, mille käigus analüüsisime ettevõtte rohevõimekust, kliimamõju ja ärimudeli ringsust.

Põhiküsimus: Kuidas saame oma äritegevust ja tootmisprotsesse veelgi jätkusuutlikumaks muuta?

Kaardistasime oma arenguvõimalused ja koostasime teekaardid esialgu kuni 2025. aasta lõpuni.

Tulevikuplaanid:

  • väiksema keskkonnamõjuga sisendmaterjalide eelistamine;
  • üleminek taastuvenergiale;
  • roheliste trükialternatiivide väljatöötamine;
  • transporditeenuste pakkujate nügimine „rohelisemate“ alternatiivide suunas;
  • transpordipakendite jalajälje vähendamine;
  • klientidele ringdisaini põhimõtete tutvustamine;
  • looduse taastamine.

Roheaudit on esimene samm kestlikumate protsesside ja arengute suunas. 

Tänu sellele saame tulevikus:

  • täiustada oma praeguseid protsesse;
  • viia ellu uusi algatusi;
  • edendada jätkusuutlikku tootmist ja ärimudelit.

See tähendab, et koostöös Ecoprindiga sünnivad pakendid, mis vastavad klientide ootustele ja keskkonna nõuetele.

Oleme tänulikud Civitta meeskonnale, kes oma nõu ja jõuga meil auditit koostada aitas.

Projekti rahastati Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest.