Räägime „Jätkusuutlike pakendite disainijuhendist“ selle ühe autori Küllike Kesaga

intervjuu pakendi disainijuhendi autoriga

Räägime „Jätkusuutlike pakendite disainijuhendist“ selle ühe autori Küllike Kesaga

Jätkusuutlik pakend on midagi palju enamat kui keskkonnasõbralike materjalide kasutamine. See hõlmab pakendi kujundust, funktsionaalsust ja efektiivsuse optimeerimist. Õiged ja läbimõeldud otsused tuleb langetada loomefaasi alguses, enne kui toote pakendile disaini looma asutakse. Eesti ettevõtjate tarbeks valmis hiljuti pakendite disainijuhend, mis annab konkreetsed juhised ja tööriistad jätkusuutlike pakendite kasutuselevõtuks. Koostatud abimaterjal aitab kiiresti arenevas valdkonnas paremini orienteeruda ja tarkasid valikuid teha. 

Uurisime Rohetiigri pakendite projekti protsessidisainerilt ja ühelt pakendite disainijuhendi autorilt, Küllike Kesalt, mis oli disainijuhendi koostamise eesmärk ja millises suunas pakendid keskkonnahoiu seisukohalt arenema peaksid.

Kuidas pakendite disainijuhend valmis ning millist eesmärki see täitma peab?

Pakendite disainijuhend valmis Keskkonnaministeeriumi ja Rohetiigri koostöös 2022. aasta suvel. Valminud juhend aitab pakendiettevõtjatel, ehk siis kõikidel ettevõtetel, kes pakendeid turule paiskavad, tõsta teadlikkust selles osas, millised pakendid Eesti tingimustes ringlussevõetavad üldse on ning kuidas saaksid ettevõtted aidata kaasa kvaliteetsete materjalivoogude tekkele. Lisaks praktilistele suunistele annab juhend ka teoreetilise ülevaate nii pakenditega seotud seaduslikust raamistikust kui ka ringmajandusest laiemalt.

Ringmajanduse eesmärk on kasutada ressursse vähem ja hoida olemasolevad ressursid kauem kasutuses. Seetõttu on ka pakendite ringsüsteemis oluline, et kasutusele võetud materjalid püsiksid ringluses võimalikult kaua. Mõistagi on kõige keskkonnasõbralikum see, kui pakendamist oleks võimalik üldse vältida. Kui see aga ei ole võimalik, tuleks alustada ülepakendamise vältimisest, korduvkasutatavate pakendite valimisest ning kergesti ringlussevõetavate materjalide eelistamisest.

Millise metoodikaga oleks kõige õigem pakendite keskkonnasõbralikkust hinnata?

Keskkonnahoidliku pakendi hindamisel tuleb aga hinnata kogu pakendi olelusringi alustades ressursside tootmisest ning pakendi kasutamise eesmärgist kuni ringlussevõtuni välja. Ringdisaini strateegiate abil saab toote disainifaasis ehk siis pakendi loomise faasis ära otsustada selle, millisel määral ringmajanduse põhimõtted pakendi keskkonnamõjudes rakendatud saavad.

Millises pakendi olelusringi etapis peaks langetama otsused, mis tagaksid, et pakendid oleksid maksimaalselt keskkonnasõbralikud?

Pakenditega seotud keskkonnaprobleeme saab vähendada targa disainiga. Kuna toote keskkonnamõju määratakse ligi 80% ulatuses ära toote disainifaasis, on tootjatel koos disaineritega oluline just pakendite ning toodete teekonna alguses langetada informeeritud otsuseid selleks, et ringmajanduse põhimõtted parimal viisil rakendatud saaksid. See eeldab nii teadlikkust ettevõtte tasandil kui ka head koostööd pakendi väärtusahela erinevate osapoolte vahel. Disainijuhend võiks olla hea abivahend pakendidisaineritele, kes aitavad ettevõtetel pakendeid ja pakendilahendusi välja töötada.

Milline on käegakatsutav kasu, mida ettevõte keskkonnasõbralike pakendite kasutuselevõtmisesse investeerimisest saab?

Tarbijate keskkonnateadlikkus kasvab iga aastaga, samuti ootused ettevõtetele innovaatiliste ja keskkonnasõbralike lahenduste osas. Ettevõte, kes soovib senisest edukam olla, peaks nii oma ärimudeli, tooted kui ka pakendid uue, värske pilguga üle vaatama ning vajalikud muudatused oma protsessidesse võimalikult kiiresti ka sisse viima. Pakendite disainijuhend on sellel teel vajalik tööriist. Alustada tuleks oma pakendite tooteportfelli analüüsist ning juhendi lugemisest. Selle põhjal on võimalik juba hinnata, milliseid pakendimaterjale on võimalik vastavalt juhendile asendada või millisel moel pakendite ringlussevõetavust parandada. Seejärel saaks oma tarnijate poole pöörduda ning nende käest keskkonnahoidlike lahenduste osas nõu küsida või selgitusi paluda. Kui pakendiettevõtja on enda poolt teinud kõik selleks, et pakend oleks võimalikult keskkonnahoidlik, sh ringlussevõetav, siis saaks seda ka kommunikatsioonis tarbija suunal väljendada, julgustades tarbijat pakendeid pakendikonteinerisse viima.

***

Ecoprint pakub teile terviklikku 360° pakendilahendust.  Meie meeskond on abiks uuenduslike ja nutikate lahenduste loomisel, mis parandavad pakendi funktsionaalsust, kasutajasõbralikkust ja vastava märgistuse olemasolul tõstavad tarbijate teadlikkust keskkonnateemadel. Funktsionaalse disainiga on võimalik muuta pakendid atraktiivseks, korduvkasutatavaks ja keskkonnasõbralikuks. Võtke meiega julgelt ühendust, kui tekib vajadus innovaatilise, samas praktilise ja jätkusuutliku pakendilahenduse järele.