Disain mõjutab pakendi jätkusuutlikkust

jatkusuutlikku-pakendi-disain

Disain mõjutab pakendi jätkusuutlikkust

Ilust ja kvaliteedist jääb tänapäeval tootepakendi disainimisel väheks. Üha enam huvitab tarbijaid, kuidas üks või teine pakend on toodetud. Oluliseks on muutunud, et pakendit disainides mõeldakse ka looduse, sh keskkonna ja jalajälje vähendamise peale. 

Alates 1. maist rakendub Eestis ühekordselt kasutatavate plasttoodete ja oksüdantide toimel lagunevast plastist* valmistatud toodete turule laskmise keeld. See sunnib ettevõtteid olema loovad ja oma toote pakendi hoolikalt läbi mõtlema. Materjal, millest pakend valmistada, on väga oluline keskkonnaaspekt.

Disainifaasis otsustatakse ka pakendi ringlussevõtuvalmidus. Kuigi teoorias on kõik pakendid ringlusse võetavad, siis hetkel taaskasutatakse Euroopas ligikaudu 50% pakendijäätmetest aastas. Seda osakaalu on võimalik suurendada paken­dimaterjalide identifitseerimissüsteemi (lühendid ja numbrid) abil. Pakendile tuleks lisada märgistus, mis näitab valmistatud pakendi materjali. See lihtsustab pakendi­jäätmete käitlemist ja aitab tarbijat pakendite liigiti kogumisel.

Meie disainerid aitavad kliente erinevate keskkonnasõbralike pakendilahenduste väljatöötamisel. Lisaks lineaarsele majandusmudelile (tooda-kasuta-hülga) tuleb mõelda:

  • kuidas tooted uuesti ringlusesse suunata;
  • kuidas pakendite kasutusiga pikendada;
  • kuidas materjalikulu vähendada.

Kvaliteetse disaini tähendus on ajas muutunud – tõeliselt hea toode on see, mis on loodud teisi arvestades. Just selle põhimõtte järgi me Ecoprindis pakendeid valmistamegi.

*plast, mis sisaldab mikroosakesteks lagunemist põhjustavaid lisaaineid