Pakendi tehnilised lahendused ja prototüüpide valmistamine

pakendile prototüübi valmistamine

Pakendi tehnilised lahendused ja prototüüpide valmistamine

Oskuslik ja tehniline disain on tugev alustala toimivale pakendilahendusele.

Loovus tuleb kasuks paljudel ametikohtadel, mille puhul võimalikke viise sihini jõudmiseks on rohkem kui üks. Nii on see ka tehnilise disaineri ametikohal, mis eeldab loovust ja oskust kastist välja mõelda. Pakendi tehniline disainimine on esimene etapp funktsionaalsete ja visuaalselt atraktiivsete pakendilahenduste väljatöötamisel.

Kuna pakendi tehniline disainimine on oluline osa üldisest tootearendusprotsessist, on pakendikonstruktor kliendile abiks disaini täiustamisel ja innovaatiliste ideede väljatöötamisel. Kliendile pakutakse alternatiivseid lahendusi, et toodet veelgi kasutajasõbralikumaks muuta.

Kuigi ametinimetus sisaldab terminit „disain“, on tegu ennekõike tehnilise tööga, mis nõuab ruumilist mõtlemist ning põhjalikke teadmisi materjali- ja toomistehnoloogiate kohta.

Ecoprindis on tööl pakendite konstruktor, kes osaleb pakendite arendustegevuses ja loob uusi pakendidisaine. Tehniline disainer panustab teadmiste ja oskustega, et väljatöötatud pakend toimiks ja vastaks kliendi soovidele.

Kartongist ja lainepapist pakendite konstrueerimine algab visiooni paika panemisega. Ideede genereerimisel võetakse arvesse:

  • brändi lugu,
  • tarbija vajadused,
  • soovitud üldmulje ja sõnum,
  • pakendatava toote omadused,
  • pakendi kasutamise mugavus ja pakendamise kiirus,
  • materjalide eripärad,
  • tootmistehnoloogiad,
  • erinevad nõuded ja standardid,
  • eelarve ja hinnaklass.

Esmalt valitakse koostöös kliendiga pakendile materjal (lainepapp või kartong), et tagada toote kaitse ja kasutusmugavus. Seejärel otsustatakse, millist sulguri tüüpi kasutada (nt crash-lock, snap-lock jne). Need valikud mõjutavad pakendi vormimise lihtsust, vastupidavust, jätkusuutlikkust ja hinda.

Peale esimesi toiminguid luuakse algsed joonised. Joonistamise käigus pööratakse erilist tähelepanu materjali paksusele, pakendi suurusele, kujule ja korrektsele laotusele. Joonise valmides kooskõlastatakse see kliendiga, et  asuda prototüüpi valmistama.

Prototüüpimine võimaldab praktilist eksperimenteerimist erinevate materjalide ja lahendustega. Tasapindlõikuriga tehakse katsetusi, et kõige sobivam ja toimivam pakendilahendus välja valida. Ecoprindi klientidele ei kaasne selle tegevusega lisakulusid. Pigem aitab prototüüpimine vigu ja kulukat uuesti-tootmist vältida. Kui klient on endale sobiva lahenduse välja valinud, saab alustada tootmisprotsessi ettevalmistamisega.