Valmistoodangu saatmine kliendile

Valmistoodangu saatmine kliendile

Pakendi teekond saab Ecoprindis läbi transpordiga kliendile. Valmistoodang komplekteeritakse nõuetekohaselt ja valmistatakse transpordiks ette. Läbimõeldud ja korrektne pakendamine tagab valminud toote vastupidavuse ja aitab transpordi käigus potentsiaalseid vigastusi (muljumine, niiskuskahjustus, rebenemine jms) vältida.

Valmistoote komplekteerimise ja pakendamise viise on mitmeid – kõik sõltub toodetest. On äärmiselt oluline jälgida, et valitud pakkelahendus kaitseks toodet, oleks kliendile kuluefektiivne ja keskkonnale ohutu. Ecoprint kasutab kauba saatmiseks peamiselt taaskasutatud materjali sisaldusega (vähemalt 70%) lainepapist kaste, mida saab taaskasutada ja ümber töödelda.

Kasti pakendatud kaup laotakse sidumistehnikat kasutades alustele ning fikseeritakse korralikult pakkekile abil. Kiletamine on kõige enam levinud variant, aga kui võimalik, kasutatakse selle asemel plastikust vitsasid. Kauba fikseerimine aluse külge on äärmiselt oluline, sest nõrgalt kinnitatud kaup hakkab transportimise ajal liikuma. Soovimatu liikumine kahjustab kaupa ja võib liiklusohtliku olukorra tekitada.

Kui kõik eespool nimetatud tegevused on lõpetatud, tehakse kaup kliendile kättesaadavaks vastavalt kokkulepitud tarnetingimustele.

Ecoprint pakub kahte erinevat kauba kättesaamise võimalust:

  • klient tuleb kaubale ise järele;
  • transpordifirma toimetab kauba kliendile;

Tarnetingimused lepime üldjuhul kokku tellimuse tegemises etapis. Kui kauba liikumise ahel on detailselt paika pandud, siis on muudatused selles osas pigem harukordsed.