Trükiettevalmistuse protsess

Trükiettevalmistuse protsess

Kui klient on endale sobiva pakendiahenduse välja valinud ja graafiline disainer on andnud karbile väljanägemise, saab alustada tootmisprotsessi ettevalmistamisega. Trükiettevalmistuse ehk repro osakonna ülesanne on trükifailide kontrollimine ja ettevalmistuste tegemine trükiplaatide tootmiseks.

Protsess algab kujundusfaili kontrollimisega vastavalt kindlaksmääratud kriteeriumitele. Trükifaili ettevalmistamisel määratakse faili suurus, värvirežiim (nt CMYK) ja värviprofiili. Visuaalselt hinnatakse teksti ning  kujutiste paiknevust formaadi äärtel ja pildi kvaliteetu (reolutsiooni). Failide ettevalmistamiseks kasutatakse tarkvara, nagu näiteks Adobe InDesign, Adobe Photoshop või Adobe Illustrator.

Trükiettevalmistusspetsialist teeb tööle proof-i (digitaalne värvitõmmis), et korrigeeritud fail kliendiga kinnitada. Proof võib olla paberkandjal (formproof) või digikujutis (softproof). Ecoprint kasutab kliendiga kinnitamisel softproofi-i tootmises jälgivad operaatorid formproof-i. Kui klient on softproof-i kinnitanud, algab järgmine tööetapp ehk trükiplaatide valmistamine.

Trükiplaate valmistatakse CTP (Computer-to-Plate) masinaga. CTP-tehnoloogia võimaldab digitaalseid trükifaile otse trükiplaadile üle kanda. Trükiplaadid on valmistatud alumiiniumist ja eesmärgipäraselt saab neid kasutada ainult üks kord. Enne CTP masinasse asetamist veendutakse, et trükiplaadid oleksid puhtad ja kriimustusteta. Trükiettevalmistuse viimases etapis laaditakse trükifailid CTP masina arvutisüsteemi. CTP masinas paigaldatakse ettevalmistatud trükiplaat sobivale alusele nii, et selle emulsioonikihiga pind oleks suunatud valgusallika poole. Tundliku CTP masina tööülesandeks on laserkiirte abil trükifailides oleva kujutise kandmine trükiplaadile. Igale värvile tehakse oma plaat, näiteks CMYK tehnika puhul on selleks neli. Kui kujutis on trükiplaadile fikseeritud, eemaldatakse see CTP masinast ja saadetakse trükimasina juurde järgmist etappi ootama.