Kliendikiri nr 3

Kliendikiri nr 3

Tere hea lugeja!

Sinuni on jõudnud meie kliendikiri oma uues vormis. Edaspidi hakkab meie kliendikiri ilmuma meie kodulehel. Soovime, et läbi selle saaksid kõik meie kliendid olla kursis ettevõtte käekäigu ning olulisemate sündmuste/tegevustega lisaks igapäevastele toimetustele. Käesolev aasta on eriline kogu Eestile ja nii ka Ecoprindile. Aasta alguses saime uut hoogu nimekate tunnustustega. Sellele järgnes edukas iga-aastane auditeerimine ning ka mõned olulisemad tähistamised ettevõtte enda sees. Suve algust tähistasime metsistutusega mõeldes Eestile. Head lugemist!

 

ECOPRINTI TUNNUSTATI 2017. AASTA 25 EESTI KAUNEIMA RAAMATU KONKURSIL KAHE RAAMATUGA!

8. veebruaril kuulutati Eesti rahvusraamatukogus välja 2017. aasta kauneimad Eesti raamatud. Tänavu möödub 60 aastat päevast, mil Eestis valiti esimest korda kauneimaid raamatuid.

2017. aasta 5 kauneima Eesti lasteraamatu hulgas võib näha ka Ecoprindi poolt trükitud Anti Saar’e raamatut „Külaskäik“, mis valiti välja 40 konkursile esitatud raamatu hulgast. Hindamine ei põhinenud pelgalt sõnal „kauneim“ vaid vaadati ka illustratsiooni, kujundust, tüpograafiat ning sobiva materjalivalikut.

Zürii on kirjeldanud raamatut järgmiselt: „Oskuslikult komponeeritud raamat, milles ilukirjanduslik ja hariv on nauditavaks tervikuks põimitud. Uus, värske ja omanäoline illustratsioonistiil. Mänguline ja professionaalne kujundus.“

Raamatu kujundaja ja illustraator: Anna Ring

Kirjastaja: Päike ja Pilv

 

Tunnustuse pälvis aga ka teine Ecoprindi poolt trükitud raamat „Uurali Kaja: 9 animeeritud juttu Soome-Ugri naistest ja meestest“. 25 Kauneimat Eesti Raamatut 2017 on hindamise kaalukeeleks võtnud märksõnad professionaalsus ja oskused, paber, trükk, kujundus ja tüpograafia, illustartsioon ja foto, hea maitse ja julgus eksperimenteerida ning ka trükikoja poolne perfektne teostus. Viimase üle võime olla eriti uhked, kuna raamat pälvis 150.st konkursile esitatud raamatust koguni Eesti Rahvusraamatukogu eriauhinna Kuldraamat. Žürii on iseloomustanud raamatut järgmiselt: „Atraktiivne köide kus kõik on õhuline, puhas ja klaar. Hästi komponeeritud tekstiplokkide ja vaba ruumi vaheldumine. Ja vähetähtis pole ka hea trükikvaliteet.“

Raamatu koostajad: Svetlana Karm, Art Leete, Priit Tender

Kujundajad: Catherine Karu, Keidi Rehe

Kirjastajad: Eesti Rahva Muuseum

 

 

 

 

Iga-aastane FSC sertifikaadi edukas audit 

Taas tuli Ecoprindil läbida FSC® tarneahela audit ning rõõm on teatada, et see õnnestus suurepäraselt. FSC® annab meie klientidele võimaluse valida keskkonnasõbralik trükimaterjal. Kogu tarneahela mõte seisnebki võimaluses kontrollida ja jälgida paberi valmimist.

Sellel aastal toimus iga-aastane tarneahela audit 17. aprillil, kus meid auditeeris sertifitseeritud ettevõte. Töötajate aastaringne tubli töö tegi auditi läbimise meie jaoks lihtsaks ja edukaks.

Soovitame oma klientidele FSC® (Forest Stewardship Counsil ehk Säästva Metsamajanduse Nõukogu) paberit mitmetel põhjustel:

Hea keskkonnale:

ei mingit lageraiet,
ei mingeid keemilis-sünteetiliste abiainete kasutust metsas,
säilib bioloogiline mitmekesisus.

Hea inimestele:

tagatakse ulatuslikud töötaja õigused,
töötervishoiu ja -ohutuse tagamine,
traditsiooniliste metsakasutusõiguste tunnustamine.

p

Vaata ka: https://ecoprint.ee/keskkond-ja-kvaliteet/

 

 

Meie au ja uhkus ‘ROHELINE TRÜKIS’ juba 14. aastat

Juubeliaasta pidustused jätkusid ka maikuus, kus tähistasime Rohelise Trükise 14. sünnipäeva täitumist.

2003. aastal töötasime koostöös Eestimaa Looduse Fondiga  välja keskkonnasõbraliku trükiteenuse. Aasta hiljem registreerisime Rohelise trükiseTM kaubamärgi, mida on lubatud kasutada vaid Ecoprindis valminud trükistel. Kaubamärk on eriline just seetõttu, et tegu on äriettevõtte ja kolmanda sektori organisatsiooni (Eestimaa Looduse Fond) koostöö viljaga.

Tavatrükisega võrreldes kasutatakse Rohelises Trükises taaskasutatud või FSC-sertifikaadiga ökopaberit ning trükivärve, mis on naftakeemia asemel valmistatud looduslike õlide ja vaikude baasil. See on hea näide integreeritud koostööst – ühendatakse knowhow ja äriplaan, mille tulemusena pakub ettevõte kindla lisaväärtusega toodet.

Meie missioon ja eesmärk on pakkuda keskkonnasõbralikke trükiseid ning olla lojaalne partner oma klientidele. Usume, et 14 aastat tagasi võetud majandusriskid uue kaubamärgi väljatöötamiseks on end ära tasunud ning tagavad meile ka täna klientide usalduse.

Soovime igal sammul julgustada ning olla eeskujuks teistele ettevõtetele oma rohelise mõtteviisiga! Keskkonnasõbralik käitumine aitab vähendada ettevõtte tekitatud ökoloogilist jalajälge ning Roheline Trükis tagab puhtama ja elamisväärse keskkonna ka Sinu lastele ja lastelastele.

 

Ametlik  Rohelise Trükise logo

 

 

 

Kink Eestile, tulevastele põlvedele ja iseendale..

Selle aasta alguses otsustasime Ecoprindi poolt teha EV100 puhul oma riigile kingi. Varasema kogemuse põhjal sai selleks taaskord metsaistutus koostöös RMK’ga.  Käisime istutamas 18.mail Kooraste külas Põlvamaal ning saime taaskord väga positiivse emotsiooni osaliseks. Kooraste metsad kuulusid Eesti Vabariigi sünnihetkel (1918. a) Kooraste mõisale. Sellele järgneval aastal jõustus Maaseadus- mõisad ühes metsadega riigistati ning metsade järelvalvet/majandamist hakkas korraldama Sõmerpalu riigimetskonna Kooraste metsandik.  Eesti Vabariigi esimestel aastatel ei olnud metsade uuendamine aktiivne, kuna Vabadussõja järgselt olid olud rasked. Olukord normaliseerus taas 1930. aastast, kui Sõmerpalu metskonnas rajati 60% metsakultuure aastasest raiete pindalast.

Sel kevadel pannakse Eestis kasvama iga päev keskmiselt 350 000 taime ja 2018. aastal on kogu istikute arv ca 21 miljonit taime. Taimi viiakse metsa nii maasturite kui ATV-dega, kuid raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse ka helikopteriga. Istutatakse valdavalt mändi, kuna see oli eelmise metspõlve valitsev puuliik ning on võimeline kasvama ka vähem soodsates tingimustes. Eestimaast on koguni 51% kaetud metsaga.

Juhindume igapäevaselt põhimõttest, et meie meie tegevused jätaksid loodusele võimalikult väikese jälje. Seega peame oluliseks anda oma panus metsa uuendamiseks ning selle eluringi toimimiseks.

 

    

Vaprad metsaistutajad Kooreste metsades.

 

Kooraste Eesti Vabariigi algusaastatel.

 

   

Pidime hoolega jälgima, kuhu metsas astume.