Keskkond ja kvaliteet

Ettevõtte missioon

Äriklientide konkurentsivõimet ja mainet tõstvate optimaalsete keskkonnasõbralike trükilahenduste pakkumine.

Ettevõtte visioon 

Ecoprint on kõige keskkonnasäästlikum ja eelistatuim trükipartner Eestis ja selle lähiriikides. Ecoprindi usaldusväärsus ja kliendilojaalsus tuginevad kvaliteedile, kaasaegsetele väärtustele ja keskkonnahoiule.

2003. aastal töötasime koostöös Eestimaa Looduse Fondiga välja keskkonnasõbraliku trükiteenuse. Aasta hiljem registreerisime Rohelise trükiseTM kaubamärgi, mida on lubatud kasutada vaid Ecoprindis valminud trükistel. Kaubamärgi graafilise kasutamise juhiseid ja logofaile küsi meie projektijuhtidelt.

 

 

Roheline trükis Ecoprint

Ecoprint AS omab tarneahela sertifikaati FSC®️ SCS-COC-007924. Selline märgis paberil garanteerib, et toode pärineb kas vastutustundlikult majandatud metsast või on toodetud kasutades tarbija-järgseid jäätmeid ehk on ringlussevõetud materjalidest.

Tootemärgised sisaldavad olulist informatsiooni nii tootja kui ka toote enda kohta. Näiteks saab märgisel oleva litsentsikoodi järgi tootja tuvastada ja kontrollida, kas sertifikaat kehtib või mitte. Samuti võib märgiselt leida info selle kohta, kas toode on täielikult või osaliselt FSC®️ sertifitseeritud materjalist, kas sertifitseeritud materjalist on toode ise või selle pakend jne.

 

Põhjamaade keskkonnamärgistus “The Nordic Ecolabel” on kõige laiemalt levinud keskkonnamärgis, mis on välja töötatud tarbijate abistamiseks keskkonnasõbralike valikute tegemisel. Kogu Ecoprindi toodang on luigemärgi nõuetega vastavuses. Alates 2010 aasta aprillist on kõigil meie klientidel võimalus luigemärgist oma Ecoprindis valmistatud trükistel kasutada.

 

Oleme Ecoprindis seisukohal, et iga ettevõte peab täitma talle seadustega pandud kohustusi, kuid sellega ei peaks piirduma. Meie tegutseme veel ka selle nimel, et lisaks seaduses sätestatule olla hea partner nii oma klientidele ja tarnijatele kui ka oma töötajatele ja kogukonnale.

2007 – Aasta Keskkonnategija keskkonnajuhtimise kategoorias

2008 – Aasta Keskkonnategija keskkonnajuhtimise süsteemi ja keskkonnasõbraliku toote kategooriates

2008 – Aasta Taaskasutaja

2008 – EBAE finaal, üks kolmest Euroopa paremast keskkonnajuhtimise süsteemist väikeettevõtete kategoorias.

2009 – Aasta Keskkonnategija keskkonnasõbraliku tootmisprotsessi kategoorias

2010 – Euroopa Liidu Keskkonnajuhtimise esikoht väike-ettevõtete kategoorias