FSC tarneahela audit Ecoprindis

FSC tarneahela audit Ecoprindis

Ecoprint AS eristub teistest trükikodadest oma keskkonnasõbraliku ja vastutustundliku mõtteviisi poolest. Seetõttu pakume ka meie klientidele võimalust valida toodete trükkimiseks FSC (Forest Stewardship Counsil e. Säästva Metsamajanduse Nõukogu) paberit. Et paber oleks FSC märgise vääriline, peab olema võimalik jälgida selle valmimist.

25. mail toimus Ecoprindis iga-aastane FSC tarneahelda audit, kus sertifitseeritud ettevõte kontrollis meie tegevuse vastavust nõuetele. Meie töötajad on aastaringselt teinud tublit tööd ja olime auditiks valmis.

 

Miks soovitame oma kliendil valida just FSC paber?

Hea keskkonnale:

ei mingit lageraiet,
ei mingeid keemilis-sünteetiliste abiainete kasutust metsas,
säilib bioloogiline mitmekesisus.

Hea inimestele:

tagatakse ulatuslikud töötaja õigused,
töötervishoiu ja -ohutuse tagamine,
traditsiooniliste metsakasutusõiguste tunnustamine.

Loodame väga, et keskkonna säästmine on meile kõigile tähtis.