Tutvustus

ecoprint-hoone-tarumaa-vahi-tööstuspark

Ecoprint on Eesti kapitalil põhinev keskkonnateadlik ettevõte, mille fookus on kartongist ja lainepapist pakendite tootmisel. Lisaks trükitakse raamatuid, ajakirju ja erinevaid reklaamtrükiseid. Keskkonnasõbralik lähenemine teenuse kujundamisel on olnud läbiv joon kogu ettevõtte tegevusaja jooksul.

MISSIOON

Äriklientide konkurentsivõimet ja mainet tõstvate optimaalsete keskkonnasõbralike trükilahenduste pakkumine.

VISIOON

Ecoprint on kõige keskkonnasäästlikum ja eelistatum pakendi- ja trükipartner Eestis ja Läänemere riikides. Ecoprindi usaldusväärsus ja kliendilojaalsus tuginevad kvaliteedile, kaasaegsetele väärtustele ja keskkonnahoiule.

TEEKONNA ALGUS

Meie lugu sai alguse ühe inimese visioonist ja südamesoovist pakkuda enamat kui teenust. Lugu on ajendatud armastusest ja hoolivusest kõige elava vastu.

Trükiste tootmisel on paratamatult mõju keskkonnale. Põhiküsimuseks sai, kuidas seda mõju vähendada? Eesmärk oli mitte ainult mõelda, vaid ka tegutseda roheliselt.

ecoprindi logo ja päike
metsaistutamine

ROHELINE MAAILMAVAADE

Alustada oli keeruline, sest visioon keskkonnasõbralikust trükitööstusest oli siinsel turul veel võõras. Kuid pühendumus eesmärgile saada kõige keskkonnasäästlikumaks ja eelistatumaks pakendi- ja trükipartneriks Eestis ja Läänemere riikides, ning pidev töö aitasid jõuda tulemusteni.

Tihedas koostöös Eestimaa Looduse Fondi, trükivärvide tarnijate ning paberimüüjatega sai loodud meie enda ainulaadne kaubamärk Roheline Trükis.

Siit edasi on Ecoprindi lugu rohkem kui kasvavad käibenumbrid. See on rohelisest mõtteviisist ajendatud lugu innovatsioonist, arengust, julgusest ja ambitsioonist.

KINDEL SUUND

Keskkonnahoid jäi kindlaks tegevussuunaks ka ettevõtte arenedes ning peagi kaasasime sellesse ka teisi ettevõtteid, koostööpartnereid, asjahuvilisi. Ei olnud mõtteviisi „teeme ise“, vaid „teeme koos.

Selleks, et pakkuda väärtust, mida tulevastele põlvedele edasi anda, tuli julgeid samme edasi astuda. Keskkonnasõbralikkus, professionaalsus, paindlikkus ja vastutus olid meile sellel teekonnal suunaviidad.

tuulikud
näidised

OLULISED SAAVUTUSED

Meil oli visioon kasvada juhtivaks keskkonnasõbralikuks trükikojaks Eestis ja selle lähiriikides. Viisime oma nägemust kindlameelselt ellu ja Ecoprindist sai esimene FSC® sertifitseeritud trükikoda Eestis. Veidi hiljem lisandus ka Põhjamaade keskkonnamärgis “The Nordic Ecolabel”.

Kümme aastat keskkonnateadlike sammude astumist andis konkurentsieelise ja aitas väikefirmana suurte ettevõtete kõrval edukas olla. Ajaga leidsid meie teguviis ja rohelised algatused laiemat kõlapinda ning pälvisid mitmeid tunnustusi nii Eestis kui Euroopas.

INVESTEERINGUD JA ARENDUSED

Ecoprindi keskkonnasõbralikku tegevust on tunnustanud ka Keskkonna Investeeringute Keskus (KIK), kelle abil pea kogu masinapargi säästlikuma ning ressursitõhusama tehnoloogia vastu välja vahetasime. Investeeringud uutesse tehnoloogiatesse ja seadmetesse võimaldasid senisest enam keskkonnasõbralike pakendite tootmisele keskenduda.

Täna näeme, et jätkusuutlikkus ja loodust säästev tegutsemine on uus reaalsus. Meie jaoks tähendab see eelkõige hoolivust meid ümbritseva keskkonna vastu ning vastutust tulevaste põlvkondade ees.

investeering

TULEVIK

Ecoprindi areng on toimunud tänu klientidele, kes on meie tööd ja lähenemist hinnanud ning selle loo kirjutamise võimalikuks teinud.

Siinkohal ei pane me loole punkti, vaid koma, et meie edulugu saaks jätkuda.