Meie kink Eestile!

Meie kink Eestile!

Tänavu veebruaris otsustasime Ecoprindi poolt teha EV100 puhul oma riigile kingi. Varasema kogemuse põhjal sai selleks taaskord metsaistutus koostöös RMK’ga.  Käisime istutamas 18.mail Kooraste külas Põlvamaal ning saime taaskord väga positiivse emotsiooni osaliseks. Kooraste metsad kuulusid Eesti Vabariigi sünnihetkel (1918. a) Kooraste mõisale. Sellele järgneval aastal jõustus Maaseadus- mõisad ühes metsadega riigistati ning metsade järelvalvet/majandamist hakkas korraldama Sõmerpalu riigimetskonna Kooraste metsandik.  Eesti Vabariigi esimestel aastatel ei olnud metsade uuendamine aktiivne, kuna Vabadussõja järgselt olid olud rasked. Olukord normaliseerus taas 1930. aastast, kui Sõmerpalu metskonnas rajati 60% metsakultuure aastasest raiete pindalast.

Sel kevadel pannakse Eestis kasvama iga päev keskmiselt 350 000 taime ja 2018. aastal on kogu istikute arv ca 21 miljonit taime. Taimi viiakse metsa nii maasturite kui ATV-dega, kuid raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse ka helikopteriga. Istutatakse valdavalt mändi, kuna see oli eelmise metspõlve valitsev puuliik ning on võimeline kasvama ka vähem soodsates tingimustes. Eestimaast on koguni 51% kaetud metsaga.

Juhindume igapäevaselt visioonist, et meie meie tegevused jätaksid loodusele võimalikult väikese jälje. Seega peame oluliseks anda oma panus metsa uuendamiseks ning selle eluringi toimimiseks.

 

Tunneme koos metsast rõõmu!

 

Kooraste Eesti Vabariigi algusaastate kaardil.