Meie inimesed: müügiassistent Maili

müügiassistent

Meie inimesed: müügiassistent Maili

Maili teekond trükinduses sai alguse Tallinna Sidekoolist (täna Tallinna Polütehnikum), kus ta õppis trükkali erialal. Maili suunati 2000. aastal Ecoprinti praktikale. Meie suureks rõõmuks, alates 2001. aasta jaanuarist on ta ka Ecoprinti jäänud. 

Esimesed 15 aastat töötas Maili meil trükkalina. Aastal 2016, mitmete asjaolude kokkulangemisel, palusime tal proovida müügiassistendi ametit. Sellel ametikohal on ta töötanud nüüd peagi 8 juba aastat.

Sõnad, mis Mailit iseloomustavad, on konkreetsus, asjalikkus, järjekindlus. Nii hoida!

Aitäh sulle, Maili, nende 23 aasta eest, mis sa meiega olnud oled!