Kuidas luua väärtust samal ajal väärtust hävitamata?

Kuidas luua väärtust samal ajal väärtust hävitamata?

Kirjutasime mõne aja eest sellest, kui hämmastavalt palju inimkond ressursse armastab raisata.

Oleme Ecoprindis veendunud, et säästev ja keskkonnasõbralik mõtlemine on uus norm. Milleks toota trükiseid maailma, mis saja aasta pärast trükiseid ei vajagi, kui teda vaenulikult kohelda? Paraku on iga tootmine suuremal või vähemal määral keskkonnasaastega seotud ja meie ülesanne on iga asi – sealhulgas trükis – koduplaneedile võimalikult vähekoormavaks muuta.

Sestap käivitas Ecoprint 2018. aastal projekti nimega „AS Ecoprint ressursitõhususe investeering”, mille sisu on lihtne: tootmine veelgi keskkonnasõbralikumaks muuta. Vahetasime välja aegunud masinad, uuendasime seadmeid, kolisime uuele pinnale ja rajasime Tartu üksusesse uue tootmisliini. Meie vanad seadmed olid kümne aastaga amortiseerunud ja tehnoloogiliselt ajale jalgu jäänud. Trükitehnoloogia ei arene ehk nii pöörase kiirusega kui arvutid või nutitelefonid, ent areneb sellest hoolimata. Gutenbergi-aegne trükitehnoloogia on läbi mitme arengufaasi tänaseks pea tundmatuseni muutunud ja meile tundub, et see on alles algus. Eriti siis, kui tahameoma koduplaneeti ka saja aasta pärast ümber Päikese tiirlemas kujutleda. 

Varem tuli meil vana CTP (computer-to-plate) masinaga välja lastud trükiplaate keemiat kasutades ilmutada, seejärel veega loputada ja lõpuks kummiga katta, enne kui neid sai trükimasinas kasutama hakata. Pole ilmselt vaja seletada, et taoline tegevus pole teab mis keskkonnasõbralik. Nüüdseks on meil kadunud vajadus trükiplaatide ettevalmistamisel kemikaale kasutada, sest läksime üle protsessivaba trükiplaadi tehnoloogiale: trükiplaat ei vaja enam ilmutamist, loputamist ega kaitsekihiga katmist, vaid saab trükimasinas trükikõlbulikuks kokkupuutel niisutusveega. Nii on Ecoprindis trükkimiseks kasutatava vee kogus vähenenud u 80%. 

See on suur asi meie jaoks ja oluline samm meile kõgile tähtsas suunas – üha suurema ressursitõhususe poole. Kõlab ehk kantseliitlikult, kuid on olemuslikult soe ja tulevikku vaatav: kui me oma lastele ja nende lastele elamisväärset kodu tahame pärandada, tuleb juba täna luua väärtust nii, et sedasama väärtust samal ajal ei hävitataks. Nii lihtne Ecoprindi filosoofia ongi ja uued masinad aitavad meil seda juba täna ellu viia!