Ecoprindi kliendid: Saara Kirjastus

Ecoprindi kliendid: Saara Kirjastus

Ecoprint ei oleks Eesti üks edukamaid ja loodussõbralikumaid trükikodasid, kui meil poleks maailma parimaid kliente! Oleme otsustanud neist mõned eriliselt esile tõsta ning palunud oma headel koostööpartneritel vastata küsimustele, mis aitavad paremini mõista põhjuseid, miks järjest enam ettevõtteid just meile oma trükitööd usaldavad. 

Täna saab sõna Saara Kirjastuse juhataja Anneli Kenk. Saara Kirjastus loodi 2002. aastal eelkõige käsitööalaste õppematerjalide ja raamatute kirjastamiseks, tänaseks on tehtud tööde riiulil ka hulgaliselt visiitkaarte, reklaamtrükiseid, plakateid, juturaamatuid ja palju muud. Saara armastab oma ettevõtmistes feelingut, väärtustab vanu asju ning hindab uusi ideid ja lahendusi.

Kuidas jõudsite Ecoprindiga koostööni? Kas keegi soovitas? Guugeldasite? Või kuidagi kolmandat moodi?

See on üks üsna teistmoodi lugu, ei soovitatud, ei guugeldanud ka. 

Kui Saara Kirjastus (Saarakiri OÜ) alustas esimese raamatu tegemist, siis polnud meil nii võimast arvutitki, mis kujundusprogramme mahutaks, ja neid programme polnud ka. Tutvuse kaudu lunisime ennast toonase kujundus- ja trükifirma Triip kontorisse nädalavahetuseks raamatut küljendama, ja sõitsimegi kümneid kordi Türi ja Tartu vahet seni, kuni raamat valmis sai. 

Et tegemist oli pildi- ja joonisterohke värvilise kudumisõpikuga (olime toona, 20 aastat tagasi, võtnud mõtteks, et Eesti koolides kasutusel olevad mustvalged ja isegi igavad käsitööõpikud ei inspireeri lapsi käsitööd tegema, meie teeme kaasaegse ja värvilise raamatu), oli oluline saada teadmisi pilditöötlusest, paberist, trükiettevalmistusest ja kõigest muust, et raamat trükimasinast väljudes ikka raamatu moodi oleks. Ja neid oskusi me sealt Triibu kontoris töötavatelt inimestelt saime, sealt algas ka meie koostöö, mis kestab tänaseni. Kahjuks me seda esimest raamatut Ecoprindis ei trükkinud, sest siis polnud neil veel kõvakaanelise raamatu trükkimise võimekust.

Mis olid otsustavad tegurid Ecoprindiga koostöö alustamiseks?

Eelkõige inimesed ja nende suhtumine oma töösse. Mis iganes takistus ette tuli, nad lahendasid selle sinu eest ära. Nii on see tänaseni. Olen juba paarkümmend aastat suhelnud müügiinimeste Marge ja Leanaga, saanud alati professionaalset nõu repros töötavatelt inimestelt. Tänaseks võib küll öelda, et oleme head sõbrad. Ecoprindi meeskond on vastutustundlik ja usaldusväärne.

Kui pikalt olete Ecoprindiga koostööd teinud?

20 aastat.

Kas Ecoprindi väärtused/suhtumine/käitumine/kvaliteet on Teie hinnagul selle aja jooksul muutunud?

Minu meelest suures plaanis ei ole, mis puudutab väärtusi, suhtumist, käitumist. See on alati olnud klienti toetav. Hindan nende tegutsemiskiirust ja vastutustundlikkust ning otsekohesust. Ehk siis: kui mingi keerulisema projekti puhul on vaja leida teistsuguseid lahendusi, need ka leitakse. Trükikvaliteet on kindlasti tänu uuenevatele tehnoloogiatele ajas paremaks muutunud ja võimalused avardunud. Ecoprint käib ajaga kaasas ja teavitab alati uutest võimalustest ka oma kliente.

Kas Ecoprint suudab kõiki Teie trükivajadusi täita või olete olnud olukorras, kus toote tellimisest tuleb loobuda?

Suudab küll. Või kui ise ei suuda, siis pakub lahenduse. Ja uueneb ise. Vist üsna hiljuti polnud nende juures võimalik A1-formaati trükkida, täna on see mure lahenenud. Veel kord – sealsete inimestega suheldes ja läbi rääkides saab alati asjad korda. Paar korda on selle 20 aasta jooksul juhtunud, et toode tuleb uuesti trükkida, aga põhjus on olnud pigem paberi kvaliteedis.

Kas Teie arvates on Ecoprindil mõni puudus, millele soovite tähelepanu juhtida?

Minu meelest ei ole. Kui neid on, siis minu kui kliendini ei ole need puudused kunagi jõudnud. Kõik toimib – tähtajad, logistika ja muu seesugune. Trükiste puhul on lisaks trükikvaliteedile väga oluline näitaja valmimistähtaeg. Väga piinlik on ju, kui raamatuesitlus on planeeritud, aga raamat ei jõuagi õigeks ajaks valmis. Ecoprindiga koostöös pole kunagi nii juhtunud. 

Teadupärast on Ecoprindil kaks keskkonnasõbraliku tootmise sertfikaati ja üks vastav märgis. Kui olulised need Teie jaoks on? 
Kui Ecoprint 15 aastat tagasi Rohelise trükise märgist välja töötas ja taotles, elasin väga kaasa. See eristas neid tugevalt teistest trükikodadest ja oli tol ajal innovaatiline ja oma ajast ees käiv ettevõtmine. 

Keskkonnasõbraliku trükilahenduse pakkumine pole lihtsalt ökopaber ja –värv. Ecoprint mõtleb alati suuremalt – vähendab ökoloogilist jalajälge kasvõi sel moel, et kasutab trükimasinatest saadavat energiat tootmisprotsessis, käib kollektiiviga metsa istutamas ja kaasab selleks ka kliente. Olen isegi seda teinud.

Vanapaberist toodetud paber Cyclus oli ka meie toodetavates trükistes palju kasutusel ja see meeldis klientidele. Täna vist Cyclust enam ei toodeta, seda asendab mingi muu samalaadne. Oleme oma klientidele pakkunud võimalust Rohelise trükise märki kaasata, ja seda on ka kasutatud.

Kui keskkonnateadlikuks ostjaks Te ennast ise peate?

Arvan, et üsna keskkonnateadlikuks, ja selles on oma osa ka Ecoprindil.