KIK

Toetus KIKist ressursitõhususe investeeringuks

AS Ecoprint sai meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” raames toetust summas 568 845 eurot, mille abil viidi perioodil 01.04.2019-31.03.2020 ellu projekt „AS Ecoprint ressursitõhususe investeering“.

Projekti eesmärgiks on suurendada ettevõtte tootmisprotsessi ressursitõhusust läbi uue tootmisliini rajamise Tartu tootmisüksusesse. Antud investeeringuprojekti tulemusena väheneb toodanguühiku valmistamiseks kuluva paberi/kartongi kogus. Kokkuvõtlikult on investeerimisprojektiga kaasnev ressursikasutuse paranemine on 14,2% ja ressursitootlikkuse kasv 8,8%.