Toetused

Toetus KIKist energia- ja ressursiauditi läbiviimiseks

AS Ecoprint sai 2018.aastal meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Energia- ja ressursiauditite läbiviimine” raames toetust, mille abil viiakse perioodil 17.09.2018 kuni 28.02.2019 ellu projekt AS Ecoprint detailne energia- ja ressursiaudit”.

AS Ecoprint viib projekti raames läbi Tartus asuva tootmisüksuse tootmisprotsesside detailse energia- ja ressursiauditi. Projekti eesmärgiks on tõsta ettevõtte teadlikkust oma ressursikasutusest ning tuvastada meetmed ressursikasutuse tõhusamaks muutmiseks. Projekti tulemusena valmib detailse auditi lõpparuanne, mis sisaldab ka ülevaatliku auditi mahus vajalikku informatsiooni.