Mida tähendab luigemärk pakendil?

Mida tähendab luigemärk pakendil?

Inimeste soov pakkuda tulevastele põlvedele jätkusuutlikku tulevikku, kasvab. Ollakse valmis tegema järeleandmine hinnas, et olla panustaja keskkonnasõbralikuma ühiskonna kujundamisel.

Paljud ettevõtted teevad kõvasti tööd, et tarbida vähem energiat, vett ja muid ressursse, mille liigtarvitamine loodusele negatiivset mõju avaldab. Kuidas oma kliendile näidata, et sinu ettevõte panustab keskkonnahoidu ja on pakendi valmistamisel arvestanud kogu olelusringi keskkonnamõju?

Tarbijate abistamiseks keskkonnasõbralike valikute tegemisel, loodi 1989. aastal Põhjamaade keskkonnamärgistus „The Nordic Swan Ecolabel”. Ecoprindile omistati sertifikaat 2009. aastal. Alates sellest ajast oleme Põhjamaade ökomärgisega (rahvapäraselt Põhjamaade luik) tähistanud sadade klientide pakendeid ja muid trükiseid.

Nimetatud märgis tootel on silmaga haaratav tõestus keskkonda säästvate jõupingutuste kohta. Logo võib tootele lisada, kui see vastab Põhjamaade ökomärgise ameti (Nordic Ecolabelling) poolt kehtestatud kriteeriumidele ehk on sertifitseeritud keskkonnasõbralikuks. Tarbijate teadlikus keskkonda säästvatest tootmislahendustest aastatega aina kasvab ja Ecoprindi eesmärk on seda võimalust oma koostööpartneritele pakkuda.

Igal aastal toimuva auditiga Ecoprindi tootmisprotsessis, hinnatakse alljärgnevaid tegureid:

  • keskkonnasõbralikult toodetud paberi ja kontrollitud trükimaterjalide kasutamist;
  • kemikaalide sisaldust trükimaterjalides;
  • trükiste tootmisel kasutatavate tintide, liimide, lakkide keskkonna- ja tervisemõjusid;
  • jäätmete ringlussevõttu ja energiatarbimist.

Põhjamaade keskkonnamärgis edendab suurel määral ringmajandust, kuid mitte ainult. See julgustab ettevõtteid ressursitõhususele mõtlema, ärimudeleid uuendama ja kaasaegseid lahendusi välja töötama.

Aitame sinu ettevõttel olla osa ringmajandusest ja tänu sellele ka turul tõhusam tegija. Lisa oma pakendile „The Nordic Ecolabel”, et sinu tooted konkurentide seast silma paistaksid!